Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tối cao
  the supreme ruler of a vast empire
  người thống trị tối cao của một đế quốc rộng lớn
  quan trọng nhất, lớn nhất
  make the supreme sacrifice
  hy sinh lớn nhất
  đoạt được huy chương vàng Thế vận hội, tôi cho chính là giây phút quan trọng nhất trong đời tôi

  * Các từ tương tự:
  supreme being, supreme court, supreme soviet, supremely