Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ somber)
  sẫm màu; u ám
  sombre clothes
  quần áo sẫm màu
  a sombre January day
  một ngày tháng giêng u ám
  buồn bã; ảm đạm
  a sombre expression on his face
  vẻ buồn bã trên gương mặt anh ta
  a sombre picture of the future of this world
  một bức tranh ảm đạm về tương lai của thế giới

  * Các từ tương tự:
  sombrely, sombreness, sombrero