Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mờ tối
  the dusky light inside the cave
  ánh mờ tối trong hang
  sậm màu
  dusky red
  màu đỏ sậm
  có da màu
  dusky tribes
  những bộ lạc da màu