Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tối tăm, u ám
  a murky nightwith no moon
  đêm tối tăm, không có trăng
  đục ngầu (nước)
  chị ta ném cái đó xuống dòng sông đục ngầu
  đáng ngờ (về mặt đạo lý)