Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  trống trải, hoang vắng (cảnh vật)
  bleak hills
  núi đồi trống trải
  lạnh lẽo
  a bleak winter day
  ngày đông lạnh lẽo
  (nghĩa bóng) ảm đảm, u ám
  a bleak prospect
  viễn tưởng u ám

  * Các từ tương tự:
  bleakly, bleakness