Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bleakness /'bli:knis/  

  • Danh từ
    sự trống trải, sự hoang vắng
    sự lạnh lẽo
    sự ảm đạm, sự u ám