Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dơ dáy, bẩn thỉ
    xám xịt, xỉn màu
    màn cửa trông đã xỉn màu