Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sombreness /'sɒmbənis/  

  • Danh từ
    sự sẫm màu; sự u ám
    sự buồn bã; sự ảm đạm