Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scandalous /'skændələs/  

 • Tính từ
  nhơ nhuốc; gây phẫn nộ
  scandalous behaviour
  cách cư xử gây phẫn nộ
  về những vụ tai tiếng (lời đồn đại…)

  * Các từ tương tự:
  scandalously, scandalousness