Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây phẫn nộ; làm ghê tởm; làm khiếp sợ; rất chướng
  shocking words
  những lời lẽ ghê tởm
  shocking news
  tin gây choáng váng
  (khẩu ngữ) rất tồi
  shocking weather
  thời tiết rất tồi
  shocking handwriting
  chữ viết rất xấu

  * Các từ tương tự:
  shockingly, shockingness