Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây phẫn nộ
  revolting atrocities
  những hành động tàn bạo gây phẫn nộ
  (khẩu ngữ) hết sức khó chịu; kinh tởm
  his feet smelt revolting
  chân của nó có mùi hôi hết sức khó chịu

  * Các từ tương tự:
  revoltingly