Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horrid /'hɔrid/  /'hɔ:rid/

 • Tính từ
  khủng khiếp, đáng sợ
  horrid cruelty
  sự tàn ác đáng sợ
  rất khó chịu; quá quắt
  horrid weather
  thời tiết rất khó chịu
  don't be so horrid to your little sister
  đừng có quá quắt nh thế đối với cô em của chị

  * Các từ tương tự:
  horridly, horridness