Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nauseous /'nɔ:siəs/  /'nɔ:s∫əs/

 • Tính từ
  làm buồn nôn
  làm ghê tởm
  (Mỹ) cảm thấy buồn nôn
  she was nauseous during the sea crossing
  cô ta đi biển cảm thấy buồn nôn
  (Mỹ) cảm thấy ghê tởm