Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con mồi
  a beast of prey
  con thú săn mồi
  a bird of prey
  chim săn mồi
  mồi (nghĩa bóng); nạn nhân (của kẻ khác)
  cô ta là nạn nhân dễ bị bọn con buôn bất lương lừa
  be (fall) prey to something
  bị săn làm mồi
  the zebra fell prey to the lion
  con ngựa vằn bị sư tử săn làm mồi
  bị giày vò
  cô ta bị những nỗi sợ vô lý giày vò
  Động từ
  prey on somebody's mind
  giày vò, day dứt ai
  prey on somebody(something)
  săn làm mồi
  chim cắt săn những chim nhỏ làm mồi
  tấn công, bốc lột
  dân làng bị bọn cướp tấn công

  * Các từ tương tự:
  preyer