Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thú săn, chim săn, con thịt
  người đi săn mất hút con thịt trong rừng
  người bị truy nã; vật bị truy tìm
  cảnh sát đã mất nhiều ngày theo dõi để bắt được tên bị truy nã
  Danh từ
  nơi khai thác đá, công trường đá
  Động từ
  (quarried)
  khai thác (đá…) ở công trường đá
  khai thác sườn đồi lấy đá granit
  quarry out a block of marble
  khai thác một khối đá cẩm thạch
  ra sức tìm tòi
  ra sức tìm tòi chứng cứ lịch sử trong các tư liệu xưa

  * Các từ tương tự:
  quarrying, quarryman