Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (tính từ)
    khôn hơn mà thắng (ai), láu hơn mà lừa được (ai)
    hai tên tù đã lừa được người gác và chuồn đi