Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mắt
  he is blind in one eye
  nó mù một mắt
  cô ta nhắm mắt lại
  vật giống mắt
  the eye of a potato
  mắt trên củ khoai tây
  the eye of a needle
  lỗ kim
  khả năng nhìn; thị lực; con mắt
  cô ta có đôi mắt tinh tường
  the apple of somebody's eye
  xem apple
  as far as the eye can see
  xem far
  be all eyes
  nhìn chằm chằm
  cast an eye (one's eye[s]) over somebody (something)
  xem cast
  catch somebody's attention (eye)
  xem catch
  clap (lay; set) eyes on somebody (something)
  nhìn thấy ai (cái gì)
  tôi hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa
  close one's eyes to something
  xem close
  cry one's eyes (heart) out
  xem cry
  do somebody in the eye
  (khẩu ngữ)
  xúc phạm ai; sỉ nhục ai
  easy on the ear (eye)
  xem easy
  the evil eye
  xem evil
  an eye for an eye
  ăn miếng trả miếng
  the eye of the storm
  tâm bão
  the eye of the wind
  (cách viết khác the wind's eye)
  nơi [từ đó] gió thổi tới
  somebody's eyes are bigger than his stomach
  no bụng đói con mắt
  eye right (left; front)
  (quân sự)
  nhìn bên phải! (bên trái!; thẳng phía trước!)
  feast one eye
  xem feast
  find (lose) favour with somebody (in somebody's eyes)
  xem favour
  for somebody's eyes only
  chỉ để riêng ai đọc hoặc xem
  tài liệu tối mật chỉ trình riêng Tổng thống xem
  get one's eye (hand) in
  (thể thao)
  theo dõi thành thạo đường đi của quả bóng; đánh bóng một cách chính xác
  give somebody (get) the glad eye
  (khẩu ngữ)
  liếc mắt đưa tình
  glance one's eye down (over; through) something
  xem glance
  a gleam in somebody's eye
  xem gleam
  have an eye for something
  có con mắt tinh đời về, rất tinh về
  have eyes in back of one's head
  có mắt rất tinh, cái gì cũng nhìn thấy
  have (with) an eye to something (doing something)
  lấy cái gì làm mục đích
  ông ta lúc nào cũng tìm cơ hội kinh doanh
  have (with) an eye for (on; to) the main chance
  chực cơ hội làm ra tiền
  have one's eyes on stalk
  trố mắt nhìn
  hit somebody in eye
  xem hit
  if you had half an eye
  nếu anh không quá đần độn
  in the eyes of the law (world…)
  chiếu theo pháp luật
  in the eyes of somebody; in somebody's eyes
  theo cách đánh giá của ai, dưới con mắt ai
  in one's mind's eye
  xem mind
  in the public eye
  xem public
  in the twinkling of an eye
  keep a close eye (watch) on somebody (something)
  xem close
  keep an eye on somebody (something)
  để mắt đến
  could you keep an eye on my suitcase for a moment?
  anh có thể để mắt đến chiếc va li của tôi một lát không?
  keep an eye open (out) [for somebody (something)]
  (khẩu ngữ)
  lưu ý, để ý xem
  tôi đánh mất chiếc nhẫn, chị làm ơn để ý cho khi chị lau nhà được không?
  keep one's eyes peeled (skinned) [for somebody (something)]
  canh phòng cẩn mật; quan sát kỹ lưỡng
  keep a weather eye open
  lift one's eyes
  xem lift
  [be unable to] look somebody in the eyes (face)
  [không thể] nhìn thẳng vào mặt ai (vì thẹn thùng, ngượng ngùng)
  anh có dám nhìn thẳng vào mặt tôi và nói là anh không làm vỡ cửa sổ không?
  make [sheep's] eyes at somebody
  nhìn ai một cách say đắm
  đôi tình nhân đang nhìn nhau một cách say đắm
  meet somebody's eye
  xem meet
  the mote in somebody's eye
  xem mote
  [all] my eye
  chuyện tào lao (đâu có tin được)
  chị ta nói chị ta mới hai mươi hai tuổi, hai mươi hai, chuyện tào lao!
  the naked eye
  xem naked
  never (not) [be able to] take one's eyes off somebody (something)
  không rời mắt khỏi
  anh ta không rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp vừa mới đến
  not believe one's ear (eyes)
  not a dry eye in the house
  xem dry
  one in the eye [for somebody (something)]
  (khẩu ngữ)
  một thất bại đau lòng
  nếu cô ta nhận được công việc ấy thì thật là một đòn đau lòng cho Peter, anh không còn hy vọng nhận được công việc ấy nữa
  only have eyes for; have eyes only for somebody
  chỉ để mắt đến, chỉ yêu ai
  rủ Kim đi chơi với anh thật là vô ích, cô ta chỉ yêu một mình Ba thôi
  open one's eyes [to something]
  xem open
  out of the corner of one's eye
  xem corner
  pull the wool over somebody's eyes
  xem pull
  the scales fall somebody's eyes
  xem scale
  [not] see eye to eye with somebody
  [không] đồng tính với ai, [không] có quan điểm giống nhau
  Jim and I have never seen eye to eye on this matter
  tôi và Jim chưa bao giờ có quan điểm giống nhau về vấn đề này
  chỉ thoáng nhìn là đã thấy
  shut (close) one's eyes to something
  nhắm mắt làm ngơ, lờ đi
  bà ta nhắm mắt làm ngơ trước sự bội bạc của chồng
  a sight for sore eye
  xem sight
  there's more in (to) somebody (something) than meets the eye
  xem meet
  throw dust in somebody's eye
  xem dust
  turn a blind eye
  xem blind
  under (before) one's very eyes
  ngay trước mắt
  nhà ảo thuật nói: "Thưa quý ông quý bà, ngay trước mắt các vị, tôi sẽ cắt con người đàn ông này ra làm đôi"
  hắn đã trộm món đồ đó ngay trước mắt tôi
  [be] up to one's ears (eyes; eyebrows; neck) in something
  xem ear
  will one's eyes open
  hoàn toàn có ý thức về việc mình làm
  tôi có ý thức đầy đủ khi chuyển đến vùng này, nên tôi chẳng có gì phàn nàn cả
  with one's eyes shut (closed)
  nhắm mắt cũng làm được, rất dễ dàng
  Động từ
  nhìn, quan sát
  nó nhìn tôi ngờ vực
  nhìn thèm thuồng
  tụi trẻ đang nhìn thèm thuồng chỗ mứt kẹo
  eye somebody up [and down]
  (khẩu ngữ)
  nhìn đắm đuối (phụ nữ…)

  * Các từ tương tự:
  eye patterns, eye-bar, eye-bath, eye-beam, eye-bite, eye-bolt, eye-bulb, eye-catcher, eye-catching