Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quả táo tây
  (cách viết khác apple tree) cây táo tây
  an (the) apple of discord
  mối bất hòa
  the apple of somebody's eye
  (khẩu ngữ)
  người được yên mến nhất; vật được quý nhất
  she's the apple of her father's eye
  cô ta là con gái cưng của bố cô

  * Các từ tương tự:
  apple-brandy, apple-butter, apple-cheecked, apple-cheeked, apple-cheese, apple-core, apple-dumpling, apple-faced, apple-fritter