Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemplate /'kɒntempleit/  

 • Động từ
  ngắm, thưởng ngoạn
  cô ta đứng ngắm bức tranh
  trầm ngâm; suy ngẫm (như là một cách hành đạo)
  a few quiet minutes in the middle of the day to sit and contemplate
  một vài phút yên lặng giữa trưa để ngồi suy ngẫm
  dự tính, dự định; tính chuyện
  chị ta dự tính đi một chuyến sang Luân Đôn
  tôi chưa tính chuyện về hưu