Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+on, upon) suy ngẫm, trầm tư
    trù tính
    meditate revenge
    trù tính trả thù