Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhìn chằm chằm
  cô ta nhìn tôi chằm chằm với vẻ không tin, khi tôi nói cho cô ta biết tin
  (+ on, upon) nhìn thấy
  chị ta là người phụ nữ đẹp nhất mà anh ta đã từng nhìn thấy
  Danh từ
  cái nhìn chằm chắm

  * Các từ tương tự:
  gazebo, gazehound, gazelle, gazer, gazette, gazetteer