Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gazebo /gə'zi:bou/  

  • Danh từ
    (số nhiều gazebos)
    nhà ngắm cảnh, vọng lâu