Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhìn; sức nhìn
  within my field of vision
  ở trong trường nhìn (tầm nhìn) của tôi
  the blow on the head impaired his vision
  cú đánh vào đầu đã làm giảm thị lực của anh ta
  cái nhìn thấy trước; khả năng nhìn xa trông rộng
  a statesman of [great breadth of] vision
  nhà chính khách nhìn xa trông rộng
  cảnh mộng hiện ra khi xuất thần
  Jesus came to Paul in a vision
  Chúa Jesus đã đến với thánh Paul trong cơn xuất thần
  ảo tưởng, ảo cảnh, ảo mộng
  những ảo tưởng lãng mạn của thanh niên
  hình ảnh (nhìn thấy trên màn TV hay màn chiếu bóng)
  we get good vision but poor sound in this set
  màn hình này thì tốt mà tiếng thì tệ quá
  vision of something
  người đẹp lạ thường, cảnh đẹp lạ thường
  she has a vision of loveliness
  cô ta có vẻ đáng yêu lạ thường

  * Các từ tương tự:
  visional, visionally, visionariness, visionary, visionist, visionless