Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ảo tưởng
  nuôi ảo tưởng
  ảo giác, ảo ảnh
  an optical illusion
  ảo thị
  in the hot sun the surface of the road seems wetbut that is only an illusion
  dưới ánh mặt trời nóng bức, mặt đường trông như là ướt, nhưng đó chỉ là ảo giác
  be under an (the) illusion [that…]
  có ảo tưởng là, lầm tưởng rằng
  tôi lầm tưởng rằng nó đứng đắn mãi cho đến khi nó bị bắt ăn cắp tiền

  * Các từ tương tự:
  illusional, illusionary, illusionism, illusionist, illusionistic, illusionistically, illusionless