Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác phantasy)
  sự hoang tưởng, sự mơ tưởng, sự mộng tưởng
  live in a fantasy world
  sống trong một thế giới mộng tưởng
  điều hoang tưởng
  he lives in a world of fantasy
  nó sống trong một thế giới hoang tưởng
  (như fantasia)