Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ý định
  I came with the intention of stayingbut now I've decided to leave
  tôi đến với ý định ở lại, nhưng nay tôi quyết định rời đi
  sự cố ý, sự cố tình
  I'm sorry I offended youit wasn't my intention
  tôi xin lỗi đã xúc phạm đến anh, tôi không cố ý
  what do you think was the author's intention in this passage?
  Theo anh, tác giả có ý định nói gì trong đoạn này?
  (từ cổ) tình ý
  Peter asked the young man if his intention was honorable
  Peter hỏi chàng thanh niên sự tỏ tình của chàng với cô con gái ấy có chân thật không?
  the road to hell is paved with good intention
  xem road
  with the best of intentions
  xem best

  * Các từ tương tự:
  intentional, intentionality, intentionally, intentioned, -intentioned