Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nháy mắt [ra hiệu]
  nó nháy mắt cho cô ta và cô ta biết nó chỉ giả vờ giận
  nhấp nháy, lập lòe
  chiếc xe phía trước nhấp nháy đèn, nó sắp rẽ phải
  easy as winking
  xem easy
  wink at something
  (cũ)
  nhắm mắt làm ngơ
  nhắm mắt làm ngơ trước sai lầm của ai
  Danh từ
  sự nháy mắt
  (thường ở dạng phủ định) nháy mắt, khoảnh khắc
  not to get a wink of sleepnot to sleep a wink
  không chợp mắt được chút nào
  [have (take)] forty winks
  chợp mắt (một thời gian ngắn, nhất là ban ngày)
  a nod is as good as a wink
  xem nod
  tip somebody the wink
  xem tip

  * Các từ tương tự:
  winker, winking, winkle, winkle-picker