Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nháy (mắt)
  sự lấp lánh, sự nhấp nháy (sao...)
  like winking
  (thông tục) trong khonh khắc, trong nháy mắt
  Tính từ
  nhấp nháy, lấp lánh