Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-dd-)
  gật đầu; hất đầu ra hiệu; cúi đầu (chào)
  thầy giáo gật đầu đồng ý
  anh ta gật đầu tán thành
  gà gật
  bà lão ngồi gà gật bên lò sưởi
  cong xuống và lắc lư (bông hoa…)
  những bông hoa bướm cong xuống và lắc lư
  phạm sai lầm vì sơ ý; phạm sai lầm vì kém nhanh nhẹn
  have a nodding acquaintance with
  biết (ai, việc gì) sơ sơ
  tôi chỉ mới biết sơ sơ về các tiểu thuyết của ông ta
  Homer [sometimes] nods
  (tục ngữ)
  vua chúa cũng có khi nhầm
  nod off
  (khẩu ngữ) ngủ thiếp đi
  sau bữa trưa tôi thường ngủ thiếp đi trong chốc lát
  Danh từ
  cái gật đầu; cái hất đầu ra hiệu; cái cúi đầu (chào)
  she gave me a nod as she passed
  đi qua tôi, nàng gật đầu với tôi
  The Land of Nod
  xem land
  a nod is as good as a wink [to a blind horse]
  (tục ngữ)
  gợi ý thường được tiếp thu mà không cần nói ra thành lời
  on the nod
  (khẩu ngữ)
  được tán đồng mà không phải qua thảo luận
  đề nghị đã được thông qua bằng nghi thức tán đồng mà không phải qua thảo luận
  chịu(tiền)
  mua chịu cái gì

  * Các từ tương tự:
  nodal, noddle, noddy, node, node-locus, nodi, nodose, nodosity, nodous