Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  ngủ, đang ngủ
  don't wake her upshe's sound asleep
  đừng đánh thức cô ta, cô ta đang ngủ say
  she fell asleep during the sermon
  cô ta ngủ thiếp đi trong khi nghe thuyết giáo
  tê cóng (chân tay)