Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ngủ lơ mơ, ngủ gà ngủ gật
  drowse something away
  ngủ lơ mơ mất hết (thời gian)
  drowse away a hot afternoon
  ngủ lơ mơ hết cả buồi chiều nóng nực
  Danh từ
  sự ngủ lơ mơ, cơn ngủ gà ngủ gật