Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chào, đón chào
  anh ta chào tôi ngoài đường phố bằng một cái vẫy tay thân mật
  đón chào khách ở cửa
  tin ấy được đón nhận bằng những tiếng reo mừng
  đập vào mắt, vọng đến tai
  quang cảnh đập vào mắt chúng tôi ở đỉnh đồi

  * Các từ tương tự:
  greeter, greeting, greeting-card