Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mưa đá
  (nghĩa bóng) loạt, tràng dồn dập, trận tới tấp
  a hail of questions
  một tràng câu hỏi dồn dập
  hail of bullets
  một trận mưa đạn
  Động từ
  mưa đá
  trời đang mưa đá
  đổ xuống dồn dập, trút xuống như mưa
  họ chửi rủa chúng tôi như tát nước vào mặt
  gọi, réo, hò (đò…)
  trong tầm gọi nghe được
  vẫy (xe tắc xi) dừng lại
  (+ as) tung hô, hoan nghênh
  đám đông hoan nghênh ông như một vị anh hùng
  cuốn sách được hoan nghênh như một kiệt tác
  (+ from) tới (từ đâu)
  chiếc tàu từ Thượng Hải tới
  be hail-fellow-well-met [with somebody]
  xởi lởi (với mọi người, nhất là với người lạ)
  Thán từ
  (từ cổ) hoan hô
  Hail, Caesar!
  hoan hô Caesar!
  Danh từ
  within hail
  trong tầm gọi nghe thấy được

  * Các từ tương tự:
  hail-fellow, hail-fellow-well-met, hailstone, hailstorm