Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tấm da còn lông
  beaver pelt
  tấm da hải ly còn lông
  Động từ
  ném như mưa, ném loạn xạ
  ném cà chua thối như mưa vào ai
  trút xuống ào ào, (mưa…)
  mưa trúc xuống ào ào
  mưa đá trút ào ào xuống mái nhà
  pelt along(down, up…) something
  chạy rất nhanh (lao nhanh) dọc theo (xuống, lên)
  lao nhanh xuống đồi
  Danh từ
  sự ném như mưa, sự ném loạn xạ
  sự trút xuống ào ào
  at full pelt
  xem full

  * Các từ tương tự:
  pelta, peltae, peltast, peltate, peltately, pelter, peltinervate, pelting, peltmonger