Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nuốm [hình] quả táo (ở đầu yên ngựa, ở chuôi gươm)
    Động từ
    (-ll; Mỹ -l-)
    như pummel