Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái phát, cái tát, cái vỗ; tiếng phát, tiếng tát, tiếng vỗ
  give a child a smack on the bottom
  phát một cái vào mông đứa trẻ
  tiếng chép môi
  a greedy smack of the lips as he cut into the steak
  tiếng chép môi háu ăn khi nó cắt một miếng thịt bò nướng
  (khẩu ngữ) cái hôn chụt
  a smack on the cheek
  cái hôn chụt vào má
  (thường số ít) cú đánh mạnh, cú đập mạnh
  give the ball a hard smack
  đánh mạnh vào quả bóng (khi chơi cricket…)
  a smack at something (doing something)
  (khẩu ngữ)
  sự thử làm việc gì
  have a smack at making an omelette
  thử làm một cái trứng tráng
  Động từ
  phát, tát, vỗ
  don't you dare smack my children!
  tôi thách anh dám tát con tôi đấy!
  smack (lick) one's lips (chops)
  xem lick
  Phó từ
  đâm sầm vào; đánh bốp một cái
  run smack into a brick wall
  đâm sầm vào bức tường gạch
  hit somebody smack in the eye
  đấm ai bốp một cái vào mắt
  (Mỹ, smackdab, smack-bang) thẳng vào, ngay vào
  cái đó kia kìa, ngay giữa phòng ấy
  Danh từ
  thuyền đánh cá chạy buồm
  Động từ
  smack of something
  thoang thoảng, có mùi vị của cái gì
  thuốc thoang thoảng có mùi lưu huỳnh
  sặc mùi
  lời bình luận của họ sặc mùi chủ nghĩa chủng tộc
  Danh từ
  (số ít)
  smack of something
  mùi thoang thoảng, vị thoang thoảng
  a smack of garlic
  thoang thoảng mùi tỏi
  vẻ, chút
  there was a smack of malice in her reply
  trong câu trả lời của bà ta có chút ác tâm
  Danh từ
  (tiếng lóng) (cách viết khác scag, skag)
  heroin

  * Các từ tương tự:
  smack-bang, smack-dab, smack-smooth, smack'sman, smacker, smacking, smacksman