Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  -fied
  tôn lên, tô vẽ thêm
  một cuốn sách tô vẽ thêm cho các cảnh khủng khiếp của chiến tranh
  (từ cổ) ca ngợi, tán dương
  (Kinh thánh) thờ (ai)
  glorify God
  thờ Chúa