Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elevate /'eliveit/  

 • Động từ
  nâng lên, đưa lên
  ông ta được đưa lên hàng công khanh
  (nghĩa bóng) nâng cao
  anh không thể đọc cái gì đó nâng cao tinh thần hơn những cuốn tiểu thuyết lãng mạn vớ vẩn ấy sao?

  * Các từ tương tự:
  elevated, elevated railway