Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hoan hô, ca ngợi
  acclaim the winner of a race
  hoan hô người chiến thắng cuộc chạy đua
  một cuộc trình diễn được hoan hô nhiệt liệt
  tôn bằng cách hoan hô
  họ tôn ông ta lên làm vua
  Danh từ
  sự hoan hô, ca ngợi
  cuốn sách đã được giới phê bình ca ngợi rất nhiều

  * Các từ tương tự:
  acclaimer