Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (dignified)
  làm cho có vẻ đàng hoàng, làm cho trang nghiêm
  một buổi lễ trang nghiêm hẳn lên do sự có mặt của vị đại sứ
  tôn lên, đề cao
  đừng có cố tôn mấy sợi râu trên mặt anh lên bằng cách gọi đó là một bộ râu!