Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrage /'bærɑ:ʒ/  /Mỹ bə'rɑ:ʒ/

 • Danh từ
  đập nước
  (quân sự) sự bắn chặn; hàng rào phòng ngự
  anti-aircraft barrage
  hàng rào phòng không
  (nghĩa bóng) loạt dồn dập
  face a barrage of angry complaints
  đối đầu với một loạt dồn dập những lời than phiền giận dữ