Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  giấc ngủ chợp (thường là vào ban ngày)
  have (takea quick nap after lunch
  ngủ chợp một chốc sau bữa ăn trưa
  Động từ
  (-pp-)
  ngủ chợp một chốc
  catch somebody napping
  xem catch
  Danh từ
  tuyết (trên mặt hàng nhung, hàng nỉ…)
  against the nap
  ngược chiều tuyết
  Danh từ
  lối chơi bài náp

  * Các từ tương tự:
  napalm, nape, napery, naphtha, naphthalene, naphthalin, napkin, napkin-ring, napless