Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  ngủ một giấc ngắn, chợp ngủ (ban ngày)
  nó chợp ngủ bên cạnh lò sưởi
  Danh từ
  (số ít) (khẩu ngữ)
  giấc ngủ chợp (ban ngày)
  I'm going to have a snooze after lunch
  tôi sẽ chợp một giấc sau bữa ăn trưa