Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khúc gỗ mới đốn
  khúc củi
  easy as falling off a log
  xem easy
  sleep like a log (top)
  xem sleep
  Danh từ
  phao do tốc độ (kéo theo sau tàu, trước đây)
  sổ nhật ký hàng hải; sổ nhật ký chuyến bay
  Động từ
  (-gg-)
  ghi sổ nhật ký (nhật ký hàng hải, nhật ký chuyến bay)
  ghi khoảng cách, tốc độ, số giờ đã đi được
  phi công đã ghi 200 giờ bay
  Danh từ
  (toán, khẩu ngữ)
  loga

  * Các từ tương tự:
  log cabin, log off, log on, log-canoe, log-head, log-house, log-hut, Log-linear, log-man