Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giấc ngủ ngắn
    Động từ
    chợp mắt một lúc