Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ra hiệu (bằng tay, bằng đầu)
  communicating by gesture
  trao đổi với nhau bằng ra hiệu
  cử chỉ tỏ tình thân thiện
  sự mời này có nghĩa như là một cử chỉ thân thiện
  Động từ
  diễn tả bằng điệu bộ, ra hiệu
  gesture with one's hands
  làm điệu bộ bằng tay
  chị ta có những điệu bộ tỏ ra không tán thành
  ông ta ra hiệu bảo họ im lặng

  * Các từ tương tự:
  gesturer