Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (chủ yếu dùng làm thuộc ngữ)
  (nói trại) đã quá cố, chết
  your dear departed brother
  người anh thân thiết đã quá cố của anh
  đã qua
  thinking of departed glories
  nghĩ về những vinh quang đã qua
  Danh từ
  the departed
  (số nhiều không đổi)
  người đã khuất
  pray for the souls of the departed
  cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất