Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moonlight /'mu:nlait/  

 • Danh từ
  ánh sáng trăng
  a moonlight night
  đêm sáng trăng
  do a moonlight flit
  dọn nhà chuồn đi ban đêm để quỵt tiền thuê nhà
  Động từ
  (moonlighted) (khẩu ngữ)
  có việc làm thêm ban đêm

  * Các từ tương tự:
  moonlighter, Moonlighting