Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (viết tắt lb) cân Anh pao (đơn vị trọng lượng bằng 0,454 kg)
  hành lý cân nặng 40 pao
  (ký hiệu £) (cách viết khác pound sterling) đồng bảng Anh
  the ticket will cost about a pound
  vé sẽ giá khoảng một bảng Anh
  a pound coin
  đồng tiền một bảng Anh
  đồng bảng (tiền một số nước như Ai Cập,I-xra-en, Man-ta)
  have (want, demand) one's pound of flesh
  đòi được trả đầy đủ mặc dù như thế có thể không hợp đạo lý
  nỗi đau khổ của họ chẳng có tác động gì đến nó, nó nhất quyết đòi được trả đầy đủ
  in for a pound
  việc đã làm thì tốn (thì giờ, tiền bạc) mấy cũng phải làm cho đến nơi đến chốn
  penny wise pound foolish
  xem penny
  Danh từ
  bãi rào nhốt súc vật lạc; chỗ nhốt chó mèo lạc
  nơi tập trung xe đỗ không đúng chỗ (chờ chủ đến xin về)
  Động từ
  giã, nghiền
  pound garlic in a mortar
  giã tỏi trong cối
  tàu va phải đá và rã ra từng mảnh
  đập thình lình, nã oàng oàng
  có người đang đập thình thình ngoài cửa
  súng hạng nặng đang nã oàng oàng vào tường công sự
  tim đập thình thình vị sợ
  (+ along, down) chạy thình thịch
  don't pound up the stairs!
  đừng có chạy thình thịch lên cầu thang!
  pound the beat
  (khẩu ngữ) thường xuyên đi bộ tuần tra khu vực được phân công (nói về cảnh sát)

  * Các từ tương tự:
  pound-foolish, pound-net, pound-stone, poundage, poundal, pounder