Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ of) làm cho sạch hoàn tòan
  kem làm sạch da
  (tiếng lóng) chị ta cảm thấy trút hết được tội lỗi sau khi xưng tội

  * Các từ tương tự:
  cleanser